Επιχείρηση εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών χρησιμοποιεί κλούβες και τελάρα (κενά) για την μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτά τα κενά είναι επιστρεφόμενα παρακολουθούνται στον λογαριασμό 28 και μέχρι τώρα δεν χρέωνε φπα κατά την γνωστή διαδικασία. Τώρα αποφάσισε να χρεώνει φπα κανονικά στο τιμολόγιο και στο πιστωτικό επίσης αν επιστραφούν. Αυτό έγινε γιατί κατά βάσει δεν επιστρέφονταν, χάνονταν και η παρακολούθησή τους ήταν δύσκολη έως αδύνατη. Τώρα πως θα γίνεται η λογιστική παρακολούθηση? Μπορούμε να τα παρακολουθούμε σαν εμπορεύματα δηλαδή στον λογαριασμό 20 και 70? Αν δεν μπορούμε και οι αγορές πάνε στον 28 οι πωλήσεις θα πηγαίνουν στον 72? Τότε στο έντυπο Ε3 σε ποια στήλη εσόδων θα μεταφερθούν τα ποσά του λογαριασμού 72 στην εμπορική ή στην παραγωγική δραστηριότητα? Κατά την ταπεινή μου γνώμη παραγωγική δραστηριότητα δεν είναι. Ευχαριστώ.