Μεταφορική επιχείρηση που έχει αναλάβει το μεταφορικό κομμάτι ενός τεχνικού έργου, προσέλαβε τρεις οδηγούς πλήρους απασχόλησης για το συγκεκριμένο έργο. Όμως στην πραγματικότητα λίγες είναι οι φορές που απασχολούνται 40 ώρες την εβδομάδα (συνήθως απασχολούνται λιγότερο). Κι αυτό εξαρτάται από πότε τους χρειάζεται κάθε φορά ο κύριος εργολάβος του έργου, Για το λόγο αυτό στη σύμβαση που υπογράφτηκε αναφέρεται: ..... Η παραπάνω σύμβαση αποτελεί σύμβαση απλής ετοιμότητας προς εργασία διότι η δέσμευση της ελευθερίας του εργαζομένου είναι περιορισμένη και δεν απαιτεί διαρκή εγρήγορση των σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων αυτού. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μόνο κατά ένα μέρος την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη, ώστε να δύναται να προσφέρει την εργασία του οποτεδήποτε του ζητηθεί, ενώ διατηρεί παράλληλα την ευχέρεια να αναπαύεται ή να βρίσκεται μακριά από τον τόπο εργασίας, επιδιδόμενος, ενδεχομένως, σε άλλες ασχολίες ...

Το ερώτημα μου είναι το εξής: νομιμοποιείται η επιχείρηση να ασφαλίσει για κάποιο μήνα με λιγότερο από 25 ημερομίσθια τους εργαζόμενους αυτούς?