Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ έχει στην κατοχή του σκάφος (λειτουργώντας ως ατομική επιχείρηση με ναυλοσύμφωνα). Δεδομένου ότι θέλει να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να πουλήσει το σκάφος στην ΑΕ, της οποίας είναι και μέτοχος με ποσοστό 90% ?

Υπάρχει κάποιο θέμα σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4548/2018 ?