ΙΚΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΙΧ .
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΝ ΠΑΓΙΟ , ΣΑΝ ΕΞΟΔΟ ?
ΤΟ ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ?
ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ?