Καλησπέρα σας,
Εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών έχει από 1/1/2018 έως 30/11/2018 πωλήσεις σε πελάτες που έχουν απαλλακτικό ΦΠΑ € 230000,00 και ενδοκοινοτικές παραδόσεις € 150000,00. Το πιστωτικό ΦΠΑ που έχει συσσωρευθεί σε αυτό το διάστημα είναι € 55000,00. Αν αθροίσουμε τις πωλήσεις στις οποίες δεν χρεώσαμε ΦΠΑ και το άθροισμα το πολλαπλασιάσουμε με 13% μας κάνει € 49400,00 δηλαδή (230000+150000)*13%=49400. Επειδή το ποσό που προκύπτει με αυτή την πράξη είναι μικρότερο από το πιστωτικό που έχει συσσωρευθεί με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ του Νοεμβρίου μπορούμε να ζητήσουμε να μας επιστραφεί όλο το ποσό των 49400 ευρώ; Το γεγονός ότι από 1/3/2018 και έπειτα οι αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ γίνονται ηλεκτρονικά αυτό μας περιορίζει να συμπεριλάβουμε στα παραπάνω στοιχεία τις πωλήσεις χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ εισροών που προέρχονται από τα παραστατικά που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2018; Αν υποβάλλουμε Φ2 τον 11ο με αιτούμενο ποσό επιστροφής 49400 σε μια άλλη μελλοντική αίτηση επιστροφής θα μπορούμε να ζητήσουμε και την διαφορά 55000-49400=5600 ή αυτά χάνονται; Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς την συχνότητα που μπορούμε σε περιοδική ΦΠΑ να ζητούμε ποσό για επιστροφή ή αυτό θα μπορούσε να γίνεται ακόμα και κάθε μήνα ή έστω κάθε τρίμηνο; Με την ηλεκτρονική πλέον διαδικασία επιστροφής αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλώς στην περιοδική ΦΠΑ να συμπληρώνουμε τα πεδία αιτούμενο ποσό επιστροφής, αιτία επιστροφής, τράπεζα και IBAN και να περιμένουμε είτε ότι θα πιστωθούν τα χρήματα στο λογ/σμό μας είτε ότι θα μας καλέσουν για προσκόμιση στοιχείων ή σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και κάποια ενέργεια στην εφορία; Και τέλος, αν υποθέσουμε πως τον 11ο είχαμε υποβάλλει αρχική Φ2 και μία τροποποιητική θα μπορούσαμε με 2η τροποποιητική να ζητήσουμε επιστροφή ΦΠΑ;