Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε όσον αφορά την διαβίβαση δεδομένων από ΦΗΜ σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ για τα πρατήρια υγρών καυσίμων.Με τα χειρόγραφα τιμολόγια που εκδίδουν οι πρατηριούχοι για πετρέλαιο θέρμανσης η υγραέριο τι γίνεται?Με ποιον τρόπο θα διαβιβάζονται?Έχει να κάνει με τον εγκαταστατη του εισροών εκροών η πρεπε να διαβιβάζονται με κάποιον τρόπο απο τον πρατηριούχο?