Εταιρεία ΕΠΕ έχει δραστηριότητα εμπορία και επισκευή συσκευών κινητής τηλεφωνίας, για την επισκευή  κινητού τηλεφώνου σε ιδιώτη με υλικά του επισκευαστή   τι φορολογικά στοιχεία εκδίδει? η πράξη θεωρείται  υπηρεσία  ή υπηρεσία και πώληση?
Οι αγορές  των παραπάνω υλικών σε ποιο λογαριασμό  Ε.Γ.Λ.Σ καταχωρούνται ?

η έναρξη λειτουργίας(αγορά) ταμειακής μηχανής πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα ημέρες? 
 πριν την έναρξη λειτουργίας στο taxisnet  μπορεί να γίνει έκδοση αποδείξεων από την ταμειακή
π.χ από την ημερομηνία εγκατάστασης στο χώρο της επιχείρησης έγινε έκδοση παραστατικού την τρίτη ημέρα και η έναρξη λειτουργίας στο taxisnet δεν έχει γίνει?