Ατομική επιχείρηση μετά από διασταυρωτικό έλεγχο για μία συγκεκριμένη πώληση προσκομίζει τα θεωρημένα δελτία αποστολής με τα οποία έχουν γίνει οι μεταφορές των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν, τις τραπεζικές συναλλαγές εξόφλησης αυτής, τα θεωρημένα βιβλία όπου έχουν γίνει οι εγγραφές όμως έχει φωτοτυπία του αθεώρητου τιμολογίου πώλησης και δεν βρίσκει το πρωτότυπο στέλεχος. Η συναλλαγή αφορά το έτος 2012. Της ζητήθηκε να προσκομίσει ΥΔ για την απώλεια του αθεώρητου τιμολογίου. Κινδυνεύει με πρόστιμο 2500,00 € λόγο απώλειας;