Θέλουμε να συνάψουμε μία σύμβαση συνεργασίας με πελάτη εγκατ.φωτοβολταΪκών.

Ο πελάτης έχει την άδεια και το χώρο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Εμείς θα αγοράσουμε τα πανέλα και θα κάνουμε την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών με δικά μας κεφάλαια.

Θα γίνει μία σύμβαση μεταξύ μας 12 ετών. Στη σύμβαση αυτή θα αναφέρεται ότι εμείς στη λήξη της σύμβασης θα παραχωρήσουμε τα πάγια με μηδενική αξία.

Εμείς κατά τη διάρκεια της 12ετούς σύμβασης θα τιμολογούμε κάθε μήνα το συνεργάτη σύμφωνα με την παραγωγή ενέργειας που θα έχει από το φωτοβολταϊκό.

Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε για την λογιστική και φορολογική διαχείριση του θέματος τόσο από την δική μας πλευρά όσο και από τη πλευρά του πελάτη.