Ιδιώτης κατασκευάζει κατοικία, οι εργατοτεχνίτες ασφαλιστικά είναι καλυμμένοι τεκμαρτά από τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας. Οι ανάγκες σιδήρου μπετόν της κατοικίας υπόκεινται σε κάποια μορφή επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πώλησης σιδήρου, πριν τη τοποθέτηση στην υπό κατασκευή κατοικία. Η επεξεργασία αυτή γίνεται από τους εργατοτεχνίτες της υπό κατασκευή κατοικίας του ιδιώτη . Αυτή η πρακτική πως μπορεί να αντιμετωπιστεί ώστε η επιχείρηση πώλησης σιδήρου να μην έχει κάποιο πρόβλημα σε πιθανό έλεγχο ?.