Καλησπέρα σας,

Ελληνική επιχείρηση θέλει να προσλάβει Γερμανό πολίτη ως έμμισθο με μόνιμη απασχόληση στη Γερμανία ως υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης. Ο εργαζόμενος θα απασχολείται στην οικία του. Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα στη Γερμανία.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:

1. Θα παρακρατείτε φόρος μισθωτών υπηρεσιών από το μισθό του;

2. Ο υπάλληλος θα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή στο Γερμανικό φορέα ασφάλισης;

3. Ποιες ενέργειες/ γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνουν στις ελληνικές αρχές (ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας) σχετικά με τη πρόσληψη του;

Ευχαριστώ πολύ.