Τρία φυσικά πρόσωπα έχουν μεταναστεύσει (τέλος του 2016) για δουλειά στο εξωτερικό (είναι μισθωτοί) και συγκεκριμένα στις χώρες Ολλανδία, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αρχές Μαρτίου υπέβαλα τα έντυπα Μ0 και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν.

Παρακαλώ θα μπορούσατε να μου υποδείξετε τι δικαιολογητικά να ζητήσω από τον καθένα χωριστά για να τα πάω το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ώστε να αποδείξω τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας? Επίσης οι δηλώσεις τους για το 2017 πως και πότε θα γίνουν (έχουν μικρά εισοδήματα από ενοίκια)?