Είμαι δημόσιος λειτουργός, καθηγητής πανεπιστημίου και προτίθεμαι να ζητήσω 3 χρόνια άδεια άνευ αποδοχών, από την υπηρεσία μου, για να εργασθώ στο Κατάρ όπου θα μετακομίσω μαζί με όλη την οικογένεια μου.

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε τεκμηριωμένα, εάν μπορώ να γίνω κάτοικος εξωτερικού ή εάν υπάρχει κάποιο νομικό-φορολογικό κόλλημα, λόγω της ιδιότητος μου ως Δημόσιου λειτουργού.