Φορολογούμενος ήταν κάτοικος αλλοδαπής για τα έτη από το 2010 έως το 2014 χωρίς να έχει δηλωθεί τότε στην αρμόδια ΔΟΥ. Από το 2015 και μετά είναι και πάλι πραγματικά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Μπορεί να δηλωθεί ετεροχρονισμένα ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για τα προηγούμενα έτη 2010 έως το 2014? Και αν ναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι πότε θα πρέπει να τα φέρει τα χρήματα της αλλοδαπής που είχε ως εισόδημα τα έτη 2010 έως το 2014 στην Ελλάδα και να δικαιολογούν ανάλωση κεφαλαίου?