Καλησπέρα σας,

Η αποζημίωση ενός υπαλλήλου,στο ε3 στον πίνακα ζ 2 στο παροχές σε εργαζομένους στον υποπίνακα που ανοίγει, μπαίνει σαν μεικτή αποδοχή ή στο λοιπές παροχές? Επίσης, οι εργοδοτικές εισφορές για αμοιβές μελών του ΔΣ και ελευθέριων επαγγελματιών με Τιμολόγιο Παροχής έως 2 εργοδότες (για τους οποίους στέλνεται μηνιαία ΑΠΔ) πηγαίνουν στον κωδικό παροχές σε εργαζομένους και στον υποπίνακα που ανοίγει εργοδοτικές εισφορές ή στο διάφορα λειτουργικά έξοδα και στον υποπίνακα που ανοίγει στο λοιπά έξοδα?

Τέλος, για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στον πίνακα Δ στον κωδικό 401, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης, μπαίνει και το κόστος αναλωσίμων(αποθ αρχ+αγορές-αποθ τελ).Στον πίνακα Ζ2 σε ποιον κωδικό μπαίνει το κόστος αναλωσίμων.Είναι απαραίτητο για να φύγει το ε3 να συμφωνεί το άθροισμα 401+423 με το άθροισα 481-489.

Σας ευχαριστώ πολύ.