ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΌΒΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΈΙΣ ΑΛΛΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΥΦ ΤΟ ΑΦΜ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ;