Καλησπέρα,

Ωρομίσθιος καθηγητής σε κέντρο ξένων γλωσσών, εργάζεται 17 ώρες την εβδομάδα, με ωρομίσθιο έστω 10 ευρώ.
Ως προς τις ασφαλίσιμες ημέρς του μήνα και βάσει της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 45/2017 είναι σαφές ότι αυτές είναι 20 . Ως προς τις αποδοχές του όμως ποιές από τις παρακάτω εκδοχές είναι σωστή;
1. Πραγματικές πραγματοποιηθείσες ώρες στο μήνα (πχ. Μάρτιος) 76 ώρες χ 10= 760 ευρώ
2. 17 ώρες χ 4,166 χ 10 = 708,22 ευρώ
3. 17 ώρες χ 4,333 χ 10 = 736,61 ευρώ.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων