Σύμφωνα με την εγκυκλιο 45 / 7-12-17 του ΕΦΚΑ ορίζεται: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις (21) διδακτικές ώρες, κατ΄αναλογία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

 

Με βάση τα παραδείγματα που παρατίθενται στο τέλος της εγκυκλίου στην περίπτωση εβδομαδιαίου ωραρίου κάτω των 21 ωρών (μερική απασχόληση) οι ΑΗΕ προκύπτουν βάσει αναλογίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως αν ένας καθηγητής εργάζεται καθημερινά έστω από 2 ώρες και έξι ημέρες την εβδομάδα με ωρομίσθιο 8 ευρώ , και κάποιος άλλος 2 ημέρες από 6 ώρες την ημέρα θα τους αναγνωριστούν οι ίδιες ημέρες ασφάλισης τον μήνα ήτοι 15 ημέρες ασφάλισης. (Αποτέλεσμα=14,285 ημέρες το οποίο στρογγυλοποιείται σε 15 ημέρες ή πρέπει να είναι 14 ημέρες ; )

Κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στην πρακτική και τις διατάξεις περι υπολογισμού ασφαλιστικών ημερών στην μερική απασχόληση;

Επιπρόσθετα στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά μόνο σε μηνιαίο μισθό και όχι σε ωρομίσθιους εργαζόμενους οι οποίοι εντός μηνός μπορεί να έχουν συνέχεια αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους και άρα να μην είναι εφικτός αυτός ο τρόπος υπολογισμού των ενσήμων αφού δεν έχουν σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας εντός του μήνα.

Η πρακτική στα φροντιστήρια είναι πως προσαρμόζουν το πρόγραμμα εργασίας τους ανάλογα με τις ανάγκες τους και οι μικτές αποδοχές προκύπτουν βάσει του ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Χ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΗΝΟΣ , και οι ασφαλιστικές ημέρες στην περίπτωση κάτω των 21 ωρών εβδομαδιαίως υπολογίζονται βάσει των ημερών εργασίας με τις προϋποθέσεις της πενταήμερης ή εξαήμερης εργασίας και των περιορισμών που θέτουν τα τεκμαρτά ημερομίσθια της 1 ης Ειδικής ασφαλιστικής και 1 ης ασφαλιστικής κλάσης.

Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ;

Με ποιόν τρόπο υπολογίζονται η ασφαλιστικές ημέρες σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που δεν είναι σταθερό μέσα σε ένα μήνα;