Πώς υπολογίζουμε τις ασφαλιστικές ημέρες σε καθηγητές με μειωμένη απασχόληση (λιγότερες απο 21 ώρες την εβδομάδα) και για καθημερινή εργασία αλλα και για λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα.?
Παίζει ρόλο εάν ξεπερνάει την 1η τεκμαρτή κλάσση?
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών γίνεται κατ αναλογία οπως αναφέρει η εγκύκλιος 45 του ΕΦΚΑ?
(Δηλαδή ένας καθηγητης με σταθερές 16 ώρες/εβδομάδα κάθε μήνα θα έχει 19 ημέρες ασφάλισης?)