Φορολογούμενος που κατοικεί στο εξωτερικό και φαίνεται στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, δεν υπέβαλλε φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2012 έως 2016. Αυτά τα έτη είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία στη Μεγάλη Βρετανία, όπου του είχαν γίνει κανονικά οι νόμιμες παρακρατήσεις στο μισθό του. Δεν έχει δηλωθεί όμως μέχρι και σήμερα, ως κάτοικος εξωτερικού. Το Μάιο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα.

Έχει πάρει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας για τα φορολογικά έτη 2012 έως και 2016 από την Μεγάλη Βρετανία.

Για το 2017 δεν πήρε, γιατί ήταν εκεί μέχρι τέλος Μαΐου, μετά ήρθε την Ελλάδα.

Μπορεί να αιτηθεί σήμερα, στην Δ.Ο.Υ., αλλαγή φορολογικής κατοικίας για της χρήσεις 2012 έως και 2016 και να κάνουμε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ως κάτοικοι αλλοδαπής για τις χρήσεις αυτές;