Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο χειρισμού (λογιστικό - φορολογικό) των κάτωθι ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών.

Θα εκτιμούσαμε, αν για την κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση της απάντησή σας συνοδευόταν και από το άρθρο του νόμου στο οποίο βασίζεστε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας και για κάθε ενέργειά σας.

Περίπτωση 1:
Η Ελλάδα δίνει εντολή σε Προμηθευτή της (μεταφορέα) στην Ελβετία (Γ’ Χώρα) να μεταφέρει εμπόρευμα σε Πελάτη της στην Ισπανία.

Η Ελλάδα δέχεται τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας της μεταφοράς από τον Προμηθευτή της (Ελβετία) αξίας π.χ. 500€ και με τη σειρά της εκδίδει Τιμολόγιο στον Ισπανό (Ε.Ε.) πελάτη της αξίας π.χ. 500€.
Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων, την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 2: Η Ελλάδα δίνει εντολή σε Προμηθευτή της (μεταφορέα) στο Βέλγιο (Ε.Ε.) να μεταφέρει εμπόρευμα σε Πελάτη της στην Ισπανία (Ε.Ε.).

Η Ελλάδα δέχεται τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας της μεταφοράς από τον Προμηθευτή της (Βέλγιο - Ε.Ε.) αξίας π.χ. 500€ και με τη σειρά της εκδίδει Τιμολόγιο στον Ισπανό (Ε.Ε.) πελάτη της αξίας π.χ.500€.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων, την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 3: Η Ελλάδα δίνει εντολή σε Προμηθευτή της (μεταφορέα) στο Βέλγιο (Ε.Ε.) να μεταφέρει εμπόρευμα σε Πελάτη της στην Ελβετία (Γ’ Χώρα).

Η Ελλάδα δέχεται τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας της μεταφοράς από τον Προμηθευτή της (Βέλγιο - Ε.Ε.) αξίας π.χ.500€ και με τη σειρά της εκδίδει Τιμολόγιο στον Ελβετό (Γ’ Χώρα) πελάτη της αξίας π.χ.500€.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων, την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Περίπτωση 4: Η Ελλάδα δίνει εντολή σε Προμηθευτή της (τεχνική υποστήριξη) στο Βέλγιο (Ε.Ε.) να στείλει τεχνικό σε Πελάτη της στην Ισπανία (Ε.Ε.).

Η Ελλάδα δέχεται τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας της αμοιβής του τεχνικού από τον Προμηθευτή της (Βέλγιο - Ε.Ε.) αξίας π.χ. 500€ και με τη σειρά της εκδίδει Τιμολόγιο στον Ισπανό (Ε.Ε.) πελάτη της αξίας π.χ.500€.

Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν οι Δηλωτικές Υποχρεώσεις του Έλληνα όσον αφορά το Intrastat, Listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων, την περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ποιοι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. συμπληρώνονται και με τι ποσά) ή όποια άλλη υποχρέωση απορρέει.

Ολοκληρώνοντας, σε Περίπτωση που δεν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, όπως μεταφορά, ή αμοιβή τεχνικού, αλλά οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας (π.χ. λογιστικές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές, κλπ) απορρέει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τις δηλωτικές υποχρεώσεις, Intrastat, Listing Παραδόσεων – Αποκτήσεων & περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.?