Eλεύθερος επαγγελματίας (δικηγόρος) επιθυμεί να μισθώσει με leasing αυτοκίνητο και ερωτάται για το ποια ακριβώς είναι η φορολογική αντιμετώπιση της ως άνω σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η χρήση του αυτοκινήτου θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος επαγγελματική (κατά ποσοστό άνω του 75%), δηλαδή για μετάβαση στην εργασία και σε πελάτες, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσοστό (έως 25%) προσωπική (προσωπικός χρόνος, Σαββατοκύριακα κλπ.). Στα πλαίσια των όρων της σύμβασης Leasing, θα καταβάλει ως προκαταβολή το ποσό των 5.000 € με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ στη συνέχεια θα καταβάλλει κάθε μήνα το ποσό των 200 € πλέον ΦΠΑ, ως μίσθωμα για μια τετραετία και μετά την πάροδο της τετραετίας θα επιστρέψει το αυτοκίνητο στην εταιρία Leasing. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένης της προπεριγραφόμενης χρήσης του αυτοκινήτου, ερωτάται:

1) Δικαιούται να αποσβέσει το ποσό της προκαταβολής (5.000 €) στο σύνολο του ή ποσοστιαία (π.χ. 75%) και εάν δικαιούται να αποσβέσει το όποιο ποσό σε τι ποσοστό ετησίως;

2) Δικαιούται να καταχωρεί στο βιβλίο εξόδων κατά μήνα το ποσό των 200 € Πλέον ΦΠΑ και εάν ναι θα το καταχωρεί στο σύνολο του ή ποσοστιαία (π.χ. 75%);

3) Ομοίως, δικαιούται να καταχωρεί στο βιβλίο εξόδων τις δαπάνες μετακίνησης (καύσιμα, διόδια κλπ.) και εάν ναι, θα τις καταχωρεί στο σύνολο τους ή ποσοστιαία (π.χ. 75%);

4) Εάν δικαιούται να αποσβένει τα ποσά και να εκπίπτει τις δαπάνες, δικαιούται να τα καταχωρεί στα βιβλία του αρχικά στο σύνολο τους και να προβαίνει σε φορολογική αναμόρφωση (ώστε να εκπίπτουν κατά ποσοστό 75%) στο τέλος κάθε έτους;