Δύνανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ) σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και τις ΠΟΛ 1023/2014 κ 1002/2015  να εκδίδουν τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (για την Παροχή Υπηρεσίας) όχι χειρόγραφες ή μηχανογραφικές αλλά από ΦΤΜ; και εάν ναι τότε μήπως πρέπει όπισθεν της εκδοθείσας απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη διότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αρκετές υπηρεσίες όπου ζητείται να αναφέρεται ο λήπτης της υπηρεσίας.
Εν αναμονή της απαντήσεως σας σας εύχομαι καλή συνέχεια...

ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ Ο.Ε.