Ιατρός που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ως ιατρός και παράλληλα είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος καθώς και εισηγητής σε σεμινάρια. Η πρώτη δραστηριότητα δεν υπάγετε στο ΦΠΑ ενώ οι υπόλοιπες δύο υπάγονται στο ΦΠΑ κανονικά.

Στην περιοδική ΦΠΑ στις εκροές θα αναφέρονται τα έσοδα και από τις τρείς δραστηριότητες και εάν ναι αυτές του ιατρού σε ποίο κωδικό;

Τα έξοδα που αφορούν το ιατρικό επάγγελμα στο απλογραφικό βιβλίο θα παρακολουθούνται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα έξοδα που αφορούν τις δραστηριότητες υπαγόμενες στο φπα έτσι ώστε το φπα να εκπίπτει ως έξοδο;

Τα υπόλοιπα έξοδα που αφορούν τις δραστηριότητες που ανήκουν στο καθεστώς φπα στο απλογραφικό βιβλίο θα παρακολουθούνται ξεχωριστά από τα έξοδα της δραστηριότητας του ιατρού που δεν υπάγετε στο φπα ώστε να εκπέσει ο φπα τους;

Τα έξοδα που αφορούν και τις τρεις δραστηριότητες να παρακολουθούνται ξεχωριστά ώστε να υπολογιστεί prorata λόγο της απαλλασσόμενης του φπα 1 δραστηριότητας;

Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αναλυτικά για τα παραπάνω ερωτήματά μου τόσο για το θέμα του φπα αλλά και για το θέμα του ΕΛΠ.