Ατομική επιχείρηση διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων επιθυμεί να απασχολήσει για τετράωρη μουσική εκδήλωση μουσικούς, κατοίκους χωρών μελών της Ε.Ε.
-Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες μας για να προσληφθεί ο εργαζόμενος-κάτοικος Ε.Ε
-Ποια έγγραφα θα πρέπει να φέρει μαζί του ο εργαζόμενος για να γίνει η πρόσληψη
-Η αμοιβή του υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές; Τί γίνεται σε περίπτωση που ασφαλίζεται στη χώρα του;