Ελληνική εταιρία συνάπτει σύμβαση με εταιρία που εδρεύει σε τρίτη χώρα (Τουρκία) για τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-φυσικού αερίου και παρόμοιες εργασίες. Η σύμβαση καταρτίζεται ως παρακολούθημα πώλησης αντίστοιχων ειδών και αφορά τις εργασίες τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών καλής λειτουργίας κλπ. Η εργασίες θα διαρκέσουν απο 3 εως 5 μήνες. Στο διάστημα αυτό η αλλοδαπή εταιρία θα στείλει περίπου 15 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων απο υπάλληλους της για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στην αλλοδαπή εταιρία στην άλλη χώρα.

Το ερώτημα είναι αν πρέπει να ασφαλιστεί και στην Ελλάδα το προσωπικό αλλοδαπής εταιρίας ή όχι και ποια τα έγγραφα που πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση ελέγχου απο το ΙΚΑ.

Μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες αυτές η αλλοδαπή εταιρία χωρίς την ίδρυση υποκαταστήματος και χωρίς έκδοση ΑΦΜ στην Ελλάδα εφόσον η διάρκεια απασχόλησης είναι λιγότερο απο 6 μήνες.