Ο.Ε. μισθώνει κατοικία με σκοπό να την παραχωρήσει δωρεάν στους εταίρους της λόγω έναρξης υποκαταστήματος σε νέα περιοχή . Βάσει του άρθρου 13 ν 4172/2013 θα δηλώσουμε παροχή σε είδος το μισθωμα που καταβάλλει η εταιρεία στον εκμισθωτή. Από εκεί και πέρα υπάρχει τεκμήριο συντήρησης για τους εταίρους; Οι εταίροι πώς θα δηλώσουν την κατοικία τους στο Ε1 ;(Όλες οι δαπάνες συντήρησης επιβαρύνουν την Ο.Ε).Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει και πίνακα Ε2;

Ευχαριστώ.