Υπάρχει (;) η έννοια της εκπρόθεσμης καταχώρησης παραστατικών στα Λογιστικά αρχεία, και ως εκ τούτου και πρόστιμο, κατά τον Κ.Β.Σ. από 1/1/2014;

Το ερώτημα αυτό υποβάλλεται με αφορμή την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014, χωρίς να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, με εγγραφή στα αθεώρητα βιβλία των τόκων δανείου, που πήρε η επιχείρηση από Τράπεζα, και μείωσε έτσι το ποσό του φόρου.

Την βεβαίωση των τόκων την ζήτησε και παρέλαβε η επιχείρηση από την Τράπεζα το 2017.