Συνταξιούχος σχεδόν σε καθημερινή βάση απασχολείται χαλαρά 4-5 ώρες την ημέρα απο ηθική υποχρέωση και χωρίς αμοιβή στα γραφεία της διοίκησης σε ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας τα μέλη και διαχειριστές είναι τέκνα του.
Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ώστε σε περίπτωση ελέγχου απο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ να μην καταλογιστούν πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και περικοπές στην σύνταξη του?(πχ. με πληρεξούσιο έγγραφο απο τους διαχειριστές οτι εκτελεί ήδη ειλημμένες αποφάσεις των οργάνων διοίκησης,σχέση εντολής, κάτι άλλο)?