Σε ατομική επιχείρηση ασφαλίζω 40ωρο εβδομαδιαίως το παιδί μου. Πέραν του ωραρίου βρίσκεται στο χώρο της εργασίας και στα πλαίσια της οικογενείας βοηθά αν χρειαστεί. Έχω πρόβλημα σε έλεγχο ΣΕΠΕ η ΙΚΑ?

Ιδιοκτησία ατομική επιχείρηση ταξί και εργάζεται χωρίς ασφάλιση ο πατέρας μου και η γυναικά μου. Έχω πρόβλημα σε έλεγχο ΣΕΠΕ