1) Μέρισμα που λαμβάνει εταίρος ΙΚΕ ,ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ είτε για άλλη αιτία (συμμετοχή σε ΟΕ) είτε λόγο ότι είναι διαχειριστής στην ίδια την ΙΚΕ , υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ ????

2) Αμοιβές διαχείρισης για διαχειριστές ΙΚΕ , ΟΕ, ΕΕ , ΕΠΕ για το 2017 θα υπολογιστεί εφκα . Γνωρίζω ότι έως 30/6/2018 δεν υπολογίζονται εισφορές αλλά πώς το ΕΦΚΑ θα εντοπίσει τι είναι πριν τις 30/6. Επίσης δεν έχουν βγει ΚΠΚ για να συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ από 1/7 και μετά . Μήπως ισχύουν οι κωδικοί ΑΠΔ των ΑΕ??

3) Μέτοχος ΑΕ (Α) με ποσοστό άνω του 3% και μέλος ΔΣ για την εταιρεία (Α) αν πάρει μέρισμα θα πληρώσει εφκα . Αν συμμετέχει και σε δεύτερη ΑΕ (β) χωρίς να είναι μέλλος ΔΣ θα πληρώσει ΕΦΚΑ και για το μέρισμα της δεύτερης (β ) ΑΕ ????