Απασχολούμε εργαζόμενους σε συσκευαστήριο οι οποίοι δεν εργάζονται όλους τους μήνες όλες τις ημέρες καθώς το προιον (ξηρά σύκα) δεν είναι πάντα κατάλληλο για συσκευασία (υγρασία , έκτακτες παραγγελίες πελατών κλπ). Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν ποιες και πόσες ημέρες θα εργαστούν. Τι είδους πρόσληψη πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε εντάξει στην ασφάλιση τους στο ΙΚΑ αλλά χωρίς να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι αποδοχές για τις ημέρες που δεν δουλεύουν .