Ερώτημα που αφορά τα αφορολόγητα αποθεματικά και την εξίσωσή τους με την ενίσχυση με επιδότηση.