Συνεργείο επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων απο παροχή υπηρεσιών την χρονιά 2014 δήλωσε στην εφορία 6.400€. Το φορολογικό έτος 2015 δήλωσε ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών 9.034,14€. και 781,86€ έσοδα απο πώληση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων και σιδηρικών που εξάγει απο τις επισκευές και συντηρήσεις των οχημάτων. Επίσης δήλωσε έσοδα απο αγροτική δραστηριότητα ποσό 3.946,30€. Εκτός απο το ποσό των 167,95€ που πληρώνει στο ΕΦΚΑ μηνιαίως και αφορά την επιχειρηματική του δραστηριότητα, θα πληρώσει κάποιο επιπλέον ποσό για τη δραστηριότητα την αγροτική;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,