ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ  ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΟΓΑ) ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ.ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ , ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ?

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.