Υπάρχει περίπτωση αλλοδαπή εταιρεία με εγκατάσταση σε τρίτη χώρα να θεωρηθεί ότι πρέπει να φορολογηθεί στην Ελλάδα σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και μοναδικός εταίρος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Η αλλοδαπη πληρώνει φόρο κανονικά στην τρίτη χώρα και έχει κανονική εγκατάσταση.Ο ιδιοκτήτης επίσης λειτουργεί εταιρία και στην Ελλάδα και κατα διαστήματα οι δύο εταιρείες έχουν και συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται με συνδεδεμένη οντότητα; αλλάζει κάτι αν η χώρα είναι Κράτος Μέλος;