Καλημέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν δαπάνες έρευνας αγοράς (έρευνα ζήτησης-κατανάλωσης – χαρακτηριστικών προϊόντων κτλ) μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν στα ΔΛΠ -ΕΛΠ ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου αυτές οι δαπάνες είναι σημαντικές και οδηγούν τελικά σε παραγωγή νέου προϊόντος

Δηλαδή οι δαπάνες αυτές (αν κεφαλαιοποιούνται) επειδή θα διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα να καταχωρούνται σε ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και με την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγής των προϊόντων να μεταφέρονται σε πάγια είτε ως άυλα ή ως προσαύξηση αξίας εξοπλισμού σχετιζόμενου άμεσα με την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων.

Τέλος αν υπάρχει κεφαλαιοποίηση θα ήθελα να ρωτήσω και για τον φορολογικό χειρισμό δηλαδή αν θα καταχωρούνται στο φορολογικό ισοζύγιο ως έξοδα (και στο ΔΛΠ ως ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση) το χρόνο που πραγματοποιούνται ή αν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να εκπεσθούν μέσω αποσβέσεων, δηλαδή ίδιος χειρισμός και ΔΛΠ και φορολογικά.

Ευχαριστώ