Στο ΕΡΓΑΝΗ στην πρόσληψη στο ε3 εχουμε υποχρέωση να σκαναρουμε το ε3 με την υπογραφή του εργαζομένου κ να το επισυναψουμε στο ε3;