Καλημέρα, η εταιρία προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο το οποίο δεν έχει απολυθεί από το στρατό. Συγκεκριμένα έχει άδεια απόλυσης 1 μήνα . Είναι δυνατή η πρόσληψη? Αν ναι, θα δηλωθεί στο εργάνη κανονικά?

Ευχαριστούμε

Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ