Επιχείρηση (κρεοπωλείο-ψητοπωλείο χωρίς παροχή καθίσματος ) είναι ανοικτή επτά ημέρες την εβδομάδα και απασχολεί εργαζόμενους (πωλητές κρεάτων, ταμία και ψήστη ) με το σύστημα 6 ήμερης απασχόλησης ( 6,66 ώρες την ημέρα , 40 ώρες την εβδομάδα) και εκ περιτροπής εργασία (8 ώρες την ημέρα και 2 μέρες την εβδομάδα).

Μπορεί

1. Κάποιοι εργαζόμενοι να απασχοληθούν με ωράριο ΤΡΙΤΗ έως και ΚΥΡΙΑΚΉ 08:00-14:40 δηλ 40 ώρες την εβδομάδα; Και κάποιοι ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-22:00 δηλ 16 ώρες την εβδομάδα ; Ποιες είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από τα ελεγκτικά όργανα η επιχείρηση ;

2. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τα ποσοστά ασφάλισης των υπαλλήλων του κρεοπωλείου ;