Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με συναδέλφους οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν στην ίδια μεν εταιρεία άλλης χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγγέλουμε την παραίτηση στον ΟΑΕΔ από την εταιρεία μας στην Ελλάδα και φυσικά σταματάμε να πληρώνουμε τις εργοδοτικές εισφορές.
Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε το ΙΚΑ ( ή και κάποιον επιπλέον φορέα) για το ότι ο πρώην συνάδελφος μεταφέρεται στην ίδια εταιρεία άλλης χώρας? Ή είναι υποχρέωση του ίδιου του εργαζόμενου να κάνει διακοπή ή ότι άλλο χρειάζεται στους αρμόδιους φορείς?