Σε αμειβόμενο με μπλοκάκι ( άρθρο 39 παρ.9 του ν. 4387/2016 ) πότε θα γίνεται η παρακράτηση του φόρου? Πριν την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτόν η μετά ? Ευχαριστώ.