1)Ατομική εμπορική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία ιδιοχρησιμοποιεί ακίνητο-κατάστημα που είχε αγοράσει ο επιχειρηματίας πριν την έναρξη της επιχείρησης του.Υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού αποσβέσεων με ποσοστό 4% και έτος ΄έναρξης των αποσβέσεων αυτό της έναρξης της επιχείρησης αν και η αγορά του ακινήτου δεν είχε καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης? Τι ισχύει αν το ακίνητο αποκτήθηκε με γονική παροχή?

2)Όταν έμπορος παίρνει εμπορεύματα από την επιχείρηση του για προσωπική κατανάλωση θα πρέπει να εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης με το κόστος αγοράς του εμπορεύματος για απόδοση του ΦΠΑ ? Η αξία των αυτοπαραδόσεων λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος?