Στα ΕΛΠ οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί υπάρχουν; Και αν ναι ποιος λογαριασμός είναι;
Όταν χρησιμοπιέιται ο 32-02¨ Δανεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση απαιτείται να καταβληθεί και χαρτόσημο;