Το ερώτημα έχει ως εξής :

1.Φυσικό πρόσωπο έχει στο εξωτερικό λογαριασμό σε χρηματιστηριακή για τον οποίο σύμφωνα με τα πινάκια αγορών και πωλήσεων έχει τα κάτωθι:

Αγορά μετοχών 100 ευρώ

πωλήσεις μετοχών 150

Κέρδος 50 φόρος από χρηματιστηριο εξ.κου 10 ευρώ.

Πώς θα καταγραφούν στην φορολογική του δήλωση (αν καταγραφούν).΄

Ευχαριστώ,