ΥΠΑΡΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΑΝΣΕΡ(ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)