Ετερόρρυθμη Εταιρεία με απλογραφικά βιβλία και ΚΑΔ 68.20.12.03 (Υπηρεσίες ενοικιάσεως ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση ) στην έναρξη της (2016) είχε προχωρήσει στην αγορά δύο οικοπέδων εκτός σχεδίου πόλεως. Από τότε δεν έχει πραγματοποιήσει έσοδα.Μέχρι σήμερα δεν τις έχει καταλογισθεί ποτέ ΕΝΦΙΑ. Υπάρχει κάποια απαλλαγή την οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί;