Πρόσφατα επιχείρηση εκμετάλλευσης αλιευτικού σκάφους με ΚΑΔ 3112000 ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ενταγμένη στο κανονικό καθεστώς δέχθηκε έλεγχο από κλιμάκιο ελεγκτών και διαπιστώθηκε η εξής παράβαση:
Η επιχείρηση πώλησε χονδρικά αλιεύματα τα οποία και παρέδωσε με οχήματα στην έδρα του πελάτη. Σύμφωνα με τον έλεγχο η επιχείρηση έχει δικαίωμα να πωλήσει τα αλιεύματα μόνο στην προβλήτα του σκάφους διαθέτοντας τον συγκεκριμένο ΚΑΔ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κέρκυρα δεν διαθέτει ιχθυόσκαλα και έτσι δεν μπορούν να διατεθούν τα αλιεύματα επιτόπου.
Από τον έλεγχο ζητήθηκε να προστεθεί ο ΚΑΔ του εμπορίου και επιβλήθηκε το πρόστιμο της μη υποβολής δήλωσης στο μητρώο σύμφωνα με τον ΚΦΔ.
Η ερώτηση είναι αν αποτελεί τόσο δεσμευτική και ουσιώδη παράβαση η παράληψη της προσθήκης ΚΑΔ? Υπάρχει κάποια διαδικασία η οποία προτείνετε να ακολουθήσουμε?