Καλησπέρα σας,
το 2015 κάναμε στα ΔΛΠ βιβλία μια πρόβλεψη εξόδου.Μετά από έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να γίνει μικρότερη πρόβλεψη. Την διαφορά που προκύπτει από το αρχικό ποσό πρέπει να την γυρίσουμε σε έσοδο?
Να γυρίσουμε όλη την αρχική πρόβλεψη σε έσοδο.
ή να μεταβάλλουμε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας?

ευχαριστώ πολύ,