Ελληνική Εταιρία που δραστηριοποιείται σαν ίδρυμα πληρωμών στην Ελλάδα , διαθέτει στους πελάτες της επιτηδευματίες , συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών καρτών πελατών τους . Παρακαλώ ενημερώστε με για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί  ώστε η επιδότηση της τιμής των συσκευών από 10-100% του κόστους αγοράς τους,  να εκπίπτει από τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης - Ιδρύματος πληρωμών , όπως επίσης και για τον τρόπο λογιστικοποίησής τους  .
Σημειώνω ότι τα έσοδα του Ιδρύματος πληρωμών προέρχονται από προμήθειες που εισπράττει για κάθε μια συναλλαγή που πραγματοποιεί για λογαριασμό του πελάτη του - επιτηδευματία , οι οποίες διευκολύνονται σημαντικά με τη χρήση των συσκευών ανάγνωσης Π Καρτών  .